อิฐ (Brick)
3. อิฐมอญเครื่อง ( Common brick )


1. (SVCB-01) อิฐมอญเครื่องเบอร์ 1 ( รุ่น 2 รู )
ขนาด : 10 x 20 x 6 ซม.
น้ำหนัก : 1.4 กก.
พื้นที่ : 55 ก้อน/ตรม.

2. (SVCB-02) อิฐมอญเครื่องเบอร์ 2 (รุ่น 3รู)
ขนาด : 10 x 20 x 5.5 ซม.
น้ำหนัก : 1.5 กก.
พื้นที่ : 60 ก้อน/ตรม.

3. (SVCB-03) อิฐมอญเครื่อง มอก. 153-2533
ขนาด : 6.5 x 15.5 x 3.5 ซม.
น้ำหนัก : 0.5 กก.
พื้นที่ : 120 ก้อน/ตรม.

4. (SVCB-04) อิฐมอญเครื่อง มอก. 77-2540
ขนาด : 7 x 14 x 4 ซม.
น้ำหนัก : 0.3 กก.
พื้นที่ : 160 ก้อน/ตรม.

[1]
อิฐมอญเครื่องเบอร์ 4 มอก153-2533_1
อิฐมอญเครื่องเบอร์ 4 มอก153-2533_2
อิฐมอญเครื่องเบอร์ 4  มอก153-2533_3
อิฐมอญเครื่องเบอร์ 4 มอก153-2533
อิฐมอญเครื่องเบอร์ 4 มอก153-2533


มอก. 153-2533

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com