ตลอดระยะเวลายาวนานที่อิฐศรีวิไลยได้ผลิตอิฐมอญ และกระเบื้องดินเผา เพื่อตอบสนองสู่ลูกค้าได้มีโครงการต่าง ๆ ที่ไว้วางใจใช้ผลิตภัณฑ์ของอิฐศรีวิไลย อาทิตัวอย่างดังนี้

และ..

วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ วิหารหลวงและอาคารปฏิบัติธรรม
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณม อิฐมอฐเครื่อง(มอก.153-2533),กระเบื้องดินเผาลานนา 8"x8"

กฤษดาดอยรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : กระเบื้องคอนกรีตหางว่าว

วิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญเครื่อง มอก.153-2533

อาคารและซุ้ม โรงแรมโอเรียนเต็ล ดาราเทวี จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณ, อิฐมอญเครื่อง มอก.153-2533

คอนโดมิเนียม และภูมิทัศน์โดยรอบโรงแรมวีโนดา รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณ, อิฐมอญเครื่อง มอก.153-2533

ซุ้มศึง โครงการพืชสวนโลก
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณ

หอคำหลวงโครงการพืชสวนโลก
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณ

อาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญเครื่อง เบอร์ 3, อิฐมอญก่อโชว์เสา

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบคูเมือง จ.เชียงใหม่(ปรับปรุงทางเข้ารอบคูเมือง)
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : กระเบื้องดินเผาไฟสูง สีอิฐธรรมชาติ (light Red)8"x8" ,ทรายน้ำจีด - สีเหลือง

สปาโรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญโบราณ, อิฐมอญเครื่อง มอก.153-2533

วัดหน่อพุทธางกูล
จ. สุพรรณบุรี โบสถ์ ปรับปรุงโดยกรมศิลปากร
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : กระเบื้องดินเผาไฟสูง สีอิฐธรรมชาติ ( light Red ) 12" x 12"

วัดทุ่งยั้ง จ.อุตรดิตถ์ วิหาร ปรับปรุงโดยกรมศิลปากร
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : กระเบื้องดินเผาไฟสูง สีอิฐธรรมชาติ ( light Red ) 12" x 12"

โรงพยาบาลหางดง จ.เชียงใหม่ อาคารผู้ป่วย
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญเครื่อง มอก. 153-2533

มหาวิทยาลัยฟาอีสเทอร์น จ.เชียงใหม่
ประเภทสิ่งก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้  : อิฐมอญเครื่อง เบอร์ 3
                                                 อิฐมอญก่อโชว์เสา
ห้างโลตัสซูปเปอร์สโตร์ สาขาหางดง (ลานจอดรถ และทางเดิน )
ประเภทสิ่งก่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ : 1. ทรายล้าง (ทรายทะเล/กรวดทะเล

อิฐศรีวิไลย เชียงใหม่
323 ม.4 ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

Tel: 089-5524139, 086-1834277, 053-482299, 094-7495558

พ่อไลย คุณกุ้ง ออฟฟิส / แม่เอ้ย

E-mail: ajaree_kung@hotmail.com

©2008 www.sivilaibrick.com - All Rights Reserved. Webdesign By 141webdesign.com